Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yfory. Mae gwaith adeiladu wedi cychwyn ar y cae 3G newydd. Gofynnwn i holl rieni y Cyfnod Cynradd i ddefnyddio’r maes parcio tu ôl i’r ysgol ar gyfer parcio, gollwng a chasglu eich plentyn/ plant os gwelwch yn dda. Mae hyn er mwyn sicrhau cadw ein disgyblion yn ddiogel.


We’re looking forward to welcoming you back tomorrow. Work has started on our new 3G pitch. We ask all Primary Phase parents to use the car park at the back of the school to park, drop off and collect your child(ren) please. This is to ensure that we keep our pupils safe.

Diolch.