Bydd ymarfer pel-rwyd ar ol ysgol nos Iau tan 4:30 ar gyfer disgyblion bl 5 a 6.


There will be a netball training after school on Thursday until 4:30 p.m. for year 5 and 6 pupils.