Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Os ydych chi’n weithiwr allweddol ac yn bwriadu anfon eich mab a/neu ferch, o oedran ysgol gynradd hyd at flwyddyn 8, i’r ysgol o yfory ymlaen, a allwch chi ffonio’r ysgol i gadarnhau hyn ar 01691 648391 neu e-bostio office@llanfyllin.powys.sch.uk.

Diolch


Dear Parent/Guardian,

If you are a key worker and intend to send your son and/or daughter, of primary school age to year 8, to school from tomorrow onwards can you please call the school to confirm this on 01691 648391 or email office@llanfyllin.powys.sch.uk.

Thank you