Cofiwch newid man yfory. Bydd cacennau ar gael am 50c/ £1. Gofynnwn i ddisgyblion uwchradd ddod a’u cacennau i’r dderbynfa a disgyblion cynradd eu cacennau i’r llyfrgell yn y bore.


Remember small change tomorrow. Cakes will be 50p/ £1. We ask secondary pupils to bring their cake donations to reception and primary pupils to bring their cake donation to the library in the morning.

Diolch.