Mae blwyddyn 9 wedi bod yn gweithio ar eu prosiect First Give yr hanner tymor yma gyda’r rownd derfynol heddir. Yr wythnos hon, hoffent godi ymwybyddiaeth o elusen leol sy’n cefnogi ffermwyr yn ein cymuned. A fyddech cystal â rhannu’r wybodaeth ag unrhyw un a fyddai’n elwa ohoni.


Year 9 have been working on their First Give project this half term with the final on today. This week, they would like to raise awareness of a local charity that supports farmers in our community. Please share the information with anyone who would benefit from it.