Mae Ysgol Llanfyllin yn cefnogi Dr Siân Lloyd-Williams, Cyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Addysg o Brifysgol Aberystwyth gyda Phrosiect ar effaith Covid a chau ysgolion ar ddysgwyr. Rhan o’r prosiect yw gwrando ar farn rhieni. Byddai’n cael ei werthfawrogi’n fawr os  allech chi gefnogi’r prosiect trwy lenwi’r holiadur yn y ddolen isod erbyn diwedd yr wythnos. Diolch yn fawr iawn.

Holiadur Rhieni (Cymraeg) – https://aber.onlinesurveys.ac.uk/effaith-cau-ysgolion-oherwydd-covid-19-ar-ddysgwyr-rhien


Ysgol Llanfyllin is supporting Dr Siân Lloyd-Williams, Director of Research for the School of Education from Aberystwyth University with a Project on the impact of Covid and school closures on learners. Part of the project is listening to the views of parents. It would very much be appreciated if you could support the project by completing the questionnaire in the link below by the end of the week. Thank you very much.

Parent questionnaire (English)  – https://aber.onlinesurveys.ac.uk/the-impact-of-covid-19-school-closures-on-learners-paren-2