Bydd tocynnau Sioeau Urdd Meifod – Uwchradd a Cynradd(BL 4,5 a6) ar werth am 4 o’r gloch heddiw. Bydd y perfformiadau ar Ddydd Sul Mai 26ain. Os ydych am fod yn bresennol bydd rhaid archebu tocynnau yn eithaf sydyn.

Urdd Eisteddfod | Urdd Gobaith Cymru (ticketsrv.co.uk)

Tickets for the Urdd pupils’ shows at Meifod – Secondary and Primary(Yr 4,5 and 6 )will be for sale from 4 p.m. today. The performances will be on Sunday May 26th There are limited tickets available, if you wish to be present, booking early is advisable.

Urdd Eisteddfod | Urdd Gobaith Cymru (ticketsrv.co.uk)