Mae wedi dod i’n sylw nad oes opsiwn i ddewis tocynnau ar gyfer y nosweithiau ar wahân, yn enwedig i’r rhai sydd yn bwriadu gwylio un noson yn unig. Os ydych chi eisoes wedi prynu eich tocynnau, byddwn yn eich ad-dalu, ac yn agor system archebu newydd ddydd Llun. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y system archebu’n mynd yn fyw. Diolch am eich cyd-weithrediad.


It has come to our attention that there’s no option to select tickets for each night separately, especially for those who only wish to watch one evening. If you have already purchased your tickets, we will refund you, and open a new booking system on Monday. We will notify you when the booking system goes live. Thank you for your co-operation.