Edrychwn ymlaen at y sioeau nos fory a nos Iau. Mae’n bwysig iawn fod y plant yn bresennol y ddwy noson. Gofynnwn i chi ddod a’ch plentyn/ plant at y drysau coch wrth y brif fynedfa (sliding doors) erbyn 5:30 y.h. Os nad ydych yn gwylio’r sioe, dewch i gasglu eich plentyn/ plant o’r un man am 7:45 os gwelwch yn dda.

Mae mynediad i’r perfformiadau drwy docyn yn unig. Mae tocynnau ar ôl ar gyfer y ddwy noson, felly cysylltwch â’r swyddfa yfory i archebu.


We’re looking forward to the shows tomorrow and Thursday evening. We must stress the importance of each child attending on both evenings. We ask you to bring your child/ren to the red sliding doors near the main entrance by 5:30 p.m. If you’re not watching the show, please collect your child from the same location at 7:45 p.m.

Admission to the performances is by ticket only. We still have tickets available. Please contact reception tomorrow to purchase.