I’ch hatgoffa

Mae’r cyngor ysgol wedi trefnu stondin gacennau ar gyfer yfory. Gofynnwn yn garedig am gyfraniadau o gacennau ar gyfer y stondin os gwelwch yn dda. Bydd cacennau ar werth i ddisgyblion cynradd ac uwchradd am 50c/ £1 yr un.


Reminder

The school council have organised a cake stall for tomorrow. We kindly ask for cake donations for the stall. Cakes will be on sale for Primary and secondary pupils for 50p/ £1 each. Please try and bring the correct change.