Sicrhewch fod y taliad cludiant pantomeim yn cael ei dalu trwy ParentPay heddiw. Mae’r llythyr a anfonwyd ar 28 Tachwedd ynghlwm yma. Diolch yn fawr, Mrs Hughes


Please ensure that the pantomime transport payment is paid via ParentPay today. The letter sent out on 28th November is attached here. Diolch yn fawr, Mrs Hughes