Fel y gwyddoch efallai, dioddefodd ardal Llanfyllin doriad trydan yn gynharach heddiw. Effeithiodd hyn ar yr ysgol hefyd. Roedden ni heb bŵer o 9y.b. tan 10:40y.b. Roedd ymddygiad y disgyblion yn rhagorol ac ailddechreuodd gwersi arferol ar ôl egwyl y bore.


As you may be aware the Llanfyllin area suffered a power cut earlier today. This affected the school as well. We were with out power from 9am to 10:40 am. The pupils behaved excellently and normal lessons resumed after morning break.