Neges i’ch hatgoffa bod y gystadleuaeth traws gwlad cynradd yfory. Gofynnir i’r disgyblion sy’n cystadlu ddod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol os gwelwch yn dda. Cofiwch potel o ddŵr.


A reminder that the primary cross country competition is tomorrow. We ask pupils to come to school in their P.E. kit please. Remember a water bottle.