Cyfnod Cynradd- Primary Phase

Cofiwch rhoi eli haul ar eich plentyn yfory. Gwnewch yn siwr bod gan eich plentyn digon o ddwr a het haul os gwelwch yn dda.


Remember to put sun cream on your child tomorrow. Please make sure that they have plenty of water and a sun hat.