Trip Bl 1 a 2 – Year 1 & 2 trip

Bydd disgyblion angen esgidiau glaw ar gyfer y trip dydd Mawrth. Os oes unrhyw broblem, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda. Bydd gennym ychydig o esgidiau glaw spar. Peidiwch a mynd allan o’ch ffordd i brynu ar gyfer yr achlysur yma yn unig.


Pupils will need wellies for the trip on Tuesday. If there’s any problem, please contact the school. We will have a few spare pairs of wellies. Please don’t go out of your way to buy a pair for this event alone.

Diolch.