Yfory – Tomorrow

Dosbarth Mrs Martin a Dosbarth Ms Griffiths.

Taith i Ganolfan Xplore! Science Discovery Centre a Round The Twist, Wrecsam

8.30yb tan 4.00yp, Gorffennaf 13eg 2022

Bydd eich plentyn angen pecyn bwyd a diod (dim diodydd pefriog na siocled os gwelwch yn dda). Y wisg ar gyfer y diwrnod fydd topiau ysgol a throwsus/siorts ac esgidiau cyfforddus. Ni fydd eich plentyn angen  arian. Fel rhan o’r trip bydd eich plentyn yn derbyn hufen ia am ddim yn ‘Around the Twist’. Yn amlwg mi fyddwn yn sicrhau bod hufen ia penodol ar gyfer disgyblion sydd gyda anghenion diategol. Os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn dderbyn hufen ia yna cysylltwch gyda’r ysgol

Bydd eich plentyn angen bod yn yr ysgol erbyn 8.30yb a byddwn yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 4yp.


Mrs Martin’s Class and Ms Griffith’s Class.

Trip to Xplore! Science Discovery Centre and Round The Twist, Wrexham

8.30am to 4pm, 13th July 2022

Your child will need a packed lunch and a drink (no fizzy drinks or chocolate, please). Uniform for the day will be school tops and comfortable trousers/shorts and shoes. Your child will not need to bring any  spending money. As part of the trip the pupils will receive a free ice cream in ‘Around the Twist’. We will ensure that there is a specific ice cream for the pupils that have dietary needs. If you do not wish for your child to have an ice cream, please contact the school.

Your child will need to be at school by 8.30am and will return to school at 4pm.