Oherwydd y rhagolygon tywydd ar gyfer yfory gall disgyblion y Cyfnod Cynradd ddod i’r ysgol yn gwisgo eu crys polo gwyn, siorts addas ac esgidiau cyfforddus / treiners os ydynt yn dymuno. Cofiwch het, eli haul (rhowch peth ymlaen cyn ysgol), a digon o ddŵr i’w yfed.

Gall disgyblion cyfnod uwchradd wisgo eu Gwisg Ymarfer Corff swyddogol os ydynt yn dymuno.  Cofiwch ddod a digon o ddŵr a het i’w gwisgo y tu allan.


Due to the weather forecast for tomorrow Primary Phase pupils can come into school wearing their white polo shirt, suitable shorts and comfortable footwear/trainers if they wish. Please remember a hat, sun cream (please apply before school), and plenty of water to drink.

Secondary phase pupils may wear their official P.E. Kit if they wish.  Please remember plenty of water, sun cream and a hat to wear outside.