Os yw eich plentyn eisiau cystadlu efo offeryn ar gyfer Eisteddfod yr Urdd, mae angen i’r copiau fod yn yr ysgol erbyn dydd Llun os gwelwch yn dda. Dewch a’r copiau at Cath Jones yn y dderbynfa os gwelwch yn dda.


If your child would like to compete with an instrument at the Urdd Eisteddfod, please ensure copies are in school by Monday. Please bring copies to Cath Jones at Reception please.