Annwyl rieni / gofalwyr,

I nodi achlysur angladd gwladol Ei Mawrhydi, Brenhines Elizabeth II, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd dydd Llun, 19 Medi 2022 yn ŵyl banc cenedlaethol.

Bydd yr ŵyl banc yn gyfle i bobl dalu teyrnged i’w Mawrhydi a nodi ei theyrnasiad, gan hefyd nodi diwrnod olaf y cyfnod o alaru cenedlaethol.

Gyda’r ŵyl banc cenedlaethol, bydd pob ysgol yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys ysgolion Powys, yn cau am y dydd.

Bydd ysgolion Powys yn ailagor dydd Mawrth, 20 Medi 2022.


Dear parents / carers,

To mark the occasion of the State Funeral of Her Majesty, Queen Elizabeth II, the UK Government has announced that Monday, 19 September, 2022 will be a national bank holiday.

The bank holiday will allow people to pay their respects to Her Majesty and commemorate Her reign, while marking the final day of the period of national mourning.

The national bank holiday will see all schools in the United Kingdom, including schools in Powys, close for the day next week.

Powys schools will re-open on Tuesday, 20 September, 2022.