YSGOL GYFAN – WHOLE SCHOOL

I ddathlu bod Cymru yng nghwpan y byd am y tro cyntaf ers 64 o flynyddoedd, byddwn yn cael diwrnod i ddathlu ar ddydd Gwener, 25ain o Dachwedd. Gaofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo coch (a hetiau bwced os ydynt yn dymuno) i gynrychioli’r Wal Goch. Byddant yn gwylio gêm Cymru vs Iran ac/ neu cwblhau gweithgareddau llythrenned/ rhifedd/ creadigol yn seiliedig ar gwpan y byd.

Diolch i’r Cyngor Ysgol, Criw Cymraeg ac FA Cymru am feddwl am syniadau gwych i ddod a’r ysgol gyfan at ei gilydd fel cymuned i ofleidio diwylliant Cymraeg sy’n rhan o’n Cwricwlwm.


To celebrate Wales being in the World Cup for the first time in 64 years, we will have a day to celebrate on the 25th of November. We ask pupils to come to school wearing Red (and bucket hat if they wish) to represent ‘Y Wal Goch’ (The red wall). They will be watching the Wales v Iran game and/ or completing numeracy/ literacy/ creative activities based on the World Cup. Thank you to the School Council, Criw Cymraeg and the Wales FA for thinking of a great way to bring pupils together as a community to embrace Welsh culture which is a part of our Curriculum.