Cyfnod Cynradd (Bl 4, 5 a 6) – Primary Phase (years 4, 5 and 6)

Bydd ymarfer parti canu Cerdd Dant ar ôl ygsol yfory tan 3:50 y.p. Gall Mrs Vaughan fynd â’r plant sy’n mynychu clwb pel-droed CV yno ar ôl ymarfer. Bydd y disgyblion yn cystadlu dydd Sadwrn 12fed o Dachwedd.


There will be a Cerdd Dant singing group practise after school tomorrow until 3:50 p.m. Mrs Vaughan can take the pupils who are attending CV’s football club there after the practise. The pupils will be competing on Saturday, 12th of November.