Bydd ymarfer Urdd (canu) ar gyfer bl 2 ac iau ar ol ysgol yfory tan 4:30. Cofiwch ddod a snac! Dewch i’r brif fynedfa i gasglu eich plentyn os gwelwch yn dda.


There will be and Urdd rehearsal (singing) for year 2 and under after school tomorrow until 4:30. Remember to bring a snack! Please come to the main entrance to collect your child.