Dyma yw’r drefn ar gyfer ymarferion canu yr wythnos hon. Mae’r ymarferion tan 4:30. Cofiwch eich copiau.

Dydd Mercher (yfory) – Bl 3 a 4.

Dydd Iau – Bl 5 a 6


Here’s the arrangements for singing rehearsals this week. Rehearsals are until 4:30. Remember your copies.

Wednesday (tomorrow) – Year 3 and 4

Thursday – Year 5 and 6