Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Fel y gwyddoch, ni fydd yr ysgol ar agor i unrhyw blentyn yfory (ddydd Mercher, 5ed o Ionawr) neu dydd Iau, 6ed o Ionawr 2022.

Bydd yr ysgol yn darparu dysgu cyfunol (ar lein) i ddysgwyr ddydd Gwener y 7fed o Ionawr 2022 ond mi fyddwn ar agor i blant sy’n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn unig. Os ydych yn weithiwr allweddol, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda os nad ydych wedi ei wneud yn barod. Mae dolen o ganllawiau gweithwyr allweddol ar gychwyn yr holiadur. Mi fydd y ffurflen yn cau am 8 y.h. heno.


Happy New Year to you all!

As you know, the school will not be open to any child tomorrow (Wednesday, 5th January) and Thursday, 6th January 2022.

On Friday, 7th January 2022, the school will deliver blended learning (online) to learners but will be open for vulnerable children and children of key/critical workers only. If you are a critical worker, please complete the form below if you have not completed it already. A link to a guideline on critical workers is at the beginning of the questionnaire. The form will close at 8 p.m. tonight.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUOEdFTzQxTkdPQklEMDVXSUo4VFo0UTQ1MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUOEdFTzQxTkdPQklEMDVXSUo4VFo0UTQ1MC4u