Diwrnod di-wisg/ Own Clothes day

Nodyn i’ch hatgoffa bod diwrnod di-wisg Dydd Gwener 16eg o Fawrth yn gyfnewid am wy Pasg ar gyfer y bingo fydd yn cael ei gynnal nos Iau 22ain o Fawrth am 6.30yp. Diolch yn fawr, edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Just a note to say that there will be a NON-UNIFORM day on Friday the 16th of March in return for this we are asking for a  donation of an Easter Egg for Bingo Night, which is being held on Thursday the 22nd of March at 6.30pm.  Thank you very much and we will look forward to seeing you all!

Gala Nofio – Ardal Trallwm / Welshpool Area – Swimming Gala 14.3.18

Sylwch fod yna gamgymeriad yn y dyddiad a dylai ddarllen dydd Mercher Mawrth 14eg.

Gala Nofio – Ardal Trallwm  (plant bl. 3-6 sy’n cystadlu).

Mae’r llythyr canlynol wedi cael eu danfon adref efo’r disgyblion heddiw.

Please note that there is an error in the date and it should read Wednesday 14th March.

Welshpool Area – Swimming Gala (children in year 3-6 who will be competing).

The following letter have been sent home with the pupils today.

Gala Nofio Ardal Trallwm

Cinio Dydd Gŵyl Dewi a Gwisg Ei hunain / St. David’s Day Menu and Own Clothes – 8.3.18

 

Cofiwch wisgo rhywbeth coch, gwyrdd neu wyn yfory wrth i ddathliad Dydd Gŵyl Dewi gael ei ohirio yr wythnos diwethaf oherwydd y tywydd gwael.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £1 tuag at apel Marie Curie.

Cinio Diwrnod Dydd Gwyl Dewi yw – Selsig, Phwdin Efrog, Tatws, Llysiau a Grefi ac i ddilyn Pice ar y Maen neu Ffrwyth Ffres a gwydriad o Laeth.  Pres Cinio – £2.25.

Remember to wear something red, green or white tomorrow as the St. David’s Day celebration was postponed last week due to the bad weather.

We are asking for a donation of £1 in aid of the Marie Curie Daffodil Appeal.

St. David’s Day lunch is – Sausage, Yorkshire Pudding, Potatoes, Vegetables and Gravy followed by Welsh Cakes or Fresh Fruit with a glass of Milk.  Cost of Lunch – £2.25.

Cinio Dydd Gwyl Dewi a Gwisg Ei hunain / St. David’s Day Menu and Own Clothes – 8.3.18

Wrth i ddathliad yr wythnos ddiwethaf gael ei ohirio oherwydd y tywydd, cynhelir pryd bwyd Dydd Gŵyl Dewi a diwrnod dillad Cymreig (coch, gwyn, gwyrdd) Dydd Iau 8fed Mawrth. Gweler y post 0’r 28ain Chwefror am y manylion.

As last week’s celebration was postponed due to the weather, the St. David’s Day meal and own clothes (red, white,green) will be held on Thursday 8th March. Please see the post dated 28th February for the details.