Annwyl riant/gofalwr, 

Braf cael croesawu y disgyblion yn ôl i’r ysgol a hefyd chroesawu teuluoedd newydd i’n plÎth.  

Rydym yn sywli bod ychydig o ddisgyblion heb enw ar eu siwmperi. A fedrwch sicrhau bod gan eich plentyn enw ar pob dilledyn os gwelwch yn dda, diolch. 

Addysg Gorfforol. 

Oherwydd canllawiau Covid mae disgwyl i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad addas ar ddyddiau Addysg Gorfforol. Mi fyddwn yn gwneud Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau a ioga ar Ddydd Mawrth (yn dechrau 14/09), felly ar y diwrnodau yno bydd angen i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo siorts/ trowsus slac a thrainers/pymps. Byddant angen parhau i wisgo eu crys T gwyn a’u siwmper ysgol.  


Dear Parent/ carer, 

It’s lovely to welcome the pupils back to school and welcome our new pupils and families.   

We notice that a few pupils haven’t got names on their jumpers. Could you please ensure that your child has a name on every item of clothing please. 

PE. 

Due to Covid guidelines, pupils will need to come to school wearing their PE kit. We will be doing PE on a Thursday and yoga on a Tuesday (starting 14/09), therefore on these days we ask pupils to come to school wearing shorts/jogging bottoms/sports trousers and trainers/pumps. Pupils will need to continue to wear their white polo T-shirt and jumper. 

Diolch 

Ms Rh Griffiths a Mrs S Martin.