Mae’n bleser gennym eich hysbysu y bydd Estyn yn arolygu Ysgol Llanfyllin rhwng dydd Llun Mawrth 11eg a dydd Gwener Mawrth 15fed. Dewch o hyd i wybodaeth bwysig isod.


We are pleased to inform you that Estyn will be inspecting Ysgol Llanfyllin between Monday 11th March and Friday 15th March. Please find important information below.