Gweler y llythyr ynghlwm os gwelwch yn dda.


Please see the attached letter.