Yn anffodus, o ganlyniad i staffio, bydd rhaid i ‘Bobol Bach’ orffen am 4:45 y.h. dydd Gwener yma. Diolch am eich cydweithrediad.


Unfortunately, due to staffing, ‘Bobol Bach’ will finish at 4:45p.m. this Friday. Thank you for your co-operatiom.