Er sylw: Rhieni disgyblion LF64 – Crew Green
Mae’r gwaith ffordd wedi gorffen. Bydd y bws felly yn codi ar yr amser gwreiddiol o ddydd Llun. Diolch.

FAO: Parents of pupils LF64 – Crew Green
The roadworks have finished. The bus will therefore pick up at the original time from Monday. Thank you.