Bydd cyngerdd Nadolig y cyfnod uwchradd ar y 6ed o Ragfyr yn Theatr Llwyn, Ysgol Llanfyllin. Bydd tocynnau’n £3 ac ar gael ar ParentPay, hefyd bydd lluniaeth ar gael yn ystod yr egwyl a raffl, gyda’r elw’n mynd i’r gronfa fwyd lleol.

Cofion Cynnes 

Mr. Jenkins.


The secondary phase Christmas Concert will be on 6th December in Theatr Llwyn, Ysgol Llanfyllin. Tickets will be £3 and available on ParentPay, there will also be refreshments available during the interval and a raffle, with proceeds going to the local food bank.  

Mr. Jenkins.