Prynhawn yma rydym wedi derbyn amserlen Eisteddfod Cynradd ac Uwchradd yr Urdd. (Atodiad ar waelod y dudalen)

Cynradd

Ysgol Uwchradd Drenewydd – 9 y.b.

Yn yr Eisteddfod Rhanbarth Cynradd (25/03/2023) bydd pawb ar y llwyfan DIM RHAGBROFION!  

Yn y rhaglen mae nifer y cystadleuwyr sydd ymhob cystadleuaeth ar ddiwedd esboniad y cystadleuaeth, felly bydd hyn yn rhoi amcan o faint mor hir a phryd i gyrraedd y Drenewydd mewn da bryd. Fodd bynnag byddwn fel ysgol yn edrych ar yr amserlen ac yn rhoi amcan i chi erbyn yfory ar gyfer y cystadlaethau partion a cor.

Uwchradd

Nos Wener, Mawrth 24, 2023

Ysgol CwmBanwy – 4 o’r gloch

Bydd dau ragbrawf am 4 y.p. yn y drefn yma:

1. Cystadleuaeth rhif 128 – Llefaru 7,8, a 9

2. Cystadleuaeth rhif 150 – Perfformiad Theatrig o sgript Bl. 7, 8 a 9


This afternoon we have received the timetable for the Primary and Secondary Eisteddfod. (Attachment at the bottom of the page)

Primary

At this years Eisteddfod Cynradd they’re putting all competitors on stage – NO PRELIMS!

In the programme the number of competitors are noted after the description of each competition, this could give an estimate on time and when to arrive in enough time for the competitions. However, as a school we will look at the timetable and give you a guide of time by tomorrow for group and choir competitions.

Secondary

Friday, March 24, 2023

Ysgol CwmBanwy – 4 o’clock

There are two prelims starting at 4pm in this order:

1. Competition number 128 – Recitation 7,8, a 9

2. Competition number 150 – Theatrical performance of the script Bl. 7, 8 a 9