Fel ysgol rydym yn cymryd rhan yn Holiadur Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN). Bydd disgyblion B7-13 yn llenwi’r holiadur yn yr wythnos yn dechrau Hydref 23ain. A fyddech cystal â threulio ychydig o amser yn darllen y llythyr sydd ynghlwm ac os ydych chi’n dymuno eithrio’ch plentyn o’r holiadur a allwch chi anfon e-bost at office@llanfyllin.powys.sch.uk


As a school we are participating in the School Health Research Network Questionnaire (SHRN). Pupils in Y7-13 will complete the questionnaire in the week beginning October 23rd. Please take some time to read the letter attached and if you wish to opt your child out of the questionnaire can you please email office@llanfyllin.powys.sch.uk