Neges i’ch hatgoffa am luniau unigol disgyblion blynyddoedd 1-5 yfory a lluniau teuluoedd. Cofiwch gwblhau y ddolen o’r neges diwethaf ar gyfer lluniau teulu (isod). Mae angen i rieni gwblhau y ffurflen ar gyfer lluniau teulu erbyn 9 y.h. heno. Oherwydd lluniau, gofynnwn i ddisgyblion blynyddoedd 3-5 ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol a’u dillad ymarfer corff mewn bag a newid yn ystod y dydd.


A reminder of tomorrow’s individual photographs for year 1-5 pupils and family photographs. Please complete the form within the link from the last message for family photos (below). Parents need to complete the form for family photos by 9 p.m. tonight. Due to photographs, we ask pupils years 3-5 to come to school in their school uniform and bring their PE. clothing in a bag to change during the day.

Lluniau Cyfnod Cynradd – Primary Phase Photographs – Ysgol Llanfyllin, Powyshttps://llanfyllin.powys.sch.uk/lluniau-cyfnod-cynradd-primary-phase-photographs-2/