Gweler y dolenni isod i lythyr gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda gwybodaeth am y dwymyn goch yn Ysgol Llanfyllin a’r Cyfnod Gwahardd ar gyfer Heintiau Cyffredin.


Please find links below to a letter from Public Health Wales with information about scarlet fever at Ysgol Llanfyllin and Exclusion Period for Common Infections.