Bydd Tempest photography yn dod i mewn i’r ysgol yfory Dydd Mercher Medi 7fed i dynnu lluniau ein disgyblion newydd. Bydd hefyd lluniau dobarth y Cyfnod Cynradd. Gofynnwn i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3-6) i ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol arferol ac i ddod a’u gwisg Addysg Gorfforol er mwyn newid ar gyfer y prynhawn.


Tempest photography will be on school site tomorrow, Wednesday 7th September to take photos of all our new pupils. There will also be class photographs for Primary Phase pupils. We kindly ask Key stage 2 pupils (years 3-6) to come to school in their usual uniform and bring their P.E. kit to change into for the afternoon.