Mae’r system docynnau drwy ParentPay nawr ar gau. Mae gennym ychydig o docynnau ychwanegol ar gael. Os hoffech docynnau ychwanegol;

  • Anfonwch amlen i’r swyddfa efo’r arian cywir (£3 fesul tocyn)
  • Ar yr amlen mae angen cynnwys; enw eich plentyn/ plant, y noson/ dyddiad rydych angen tocynnau afaint o bres sydd yn yr amlen.
  • 2 DOCYN YCHWANEGOL FESUL TEULU YN UNIG

The ticket system through ParentPay has now closed. We have a few additional tickets available. If you wish to order additional tickets please;

  • Send an envelope to the office with the correct amount of money (£3 per ticket)
  • One the envelope include; your child/ren’s name, the evening/ date you require tickets and the amount of money enclosed in the envelope.
  • 2 ADDITIONAL TICKETS PER FAMILY ONLY

Diolch.