Mae trip Mrs Jones a Mr Doolan yn rhedeg yn hwyr. Mae nhw’n gobeithio bod nol erbyn 6 y.h.


Mrs Jones and Doolan’s trip are running late. They’re hoping to be back by 6p.m.