CYFNOD UWCHRADD – SECONDARY PHASE


Ydych chi eisiau cystadlu yng nghystadleuaeth Theatr neu Dawns Urdd eleni? (Dawns 17eg o Fawrth/ Eisteddfod Sir 18fed o Fawrth) Monolog / Perfformiad Theatrig o sgript mewn grwp bach (ymgom) / Unawd Sioe Gerdd? Dewch i’r Stiwdio Ddrama amser egwyl dydd Mercher 25ain o Ionawr. Rhaid bod yn aelod o’r Urdd er mwyn cystadlu:

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/


Welsh Learners- Are you interested in competing in the Theatre or Dance competitions in this year’s Urdd Eisteddfod? (Dance 17th March/Theatre 18th March) Monologue / Musical Theatre solo/ Learners Theatrical performance in a small group? If so, please come to the ‘Stiwdio Ddrama’ break time Wednesday 25th January. You must be an Urdd member to compete:

https://www.urdd.cymru/en/join/