Blwyddyn Derbyn – Blwyddyn 4.

Mae Jambori yr Urdd yfory. Cofiwch gall eich plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo coch (dillad eu hunain).

Reception – Year 4

The Urdd Jambori is tomorrow. Remember your child can come to school wearing red (own clothes).

Urdd Jambori | Home