Dewiswyd gwaith 11 o ddisgyblion blwyddyn 7 i’w gyhoeddi fel rhan o gystadleuaeth SOS Sagas: Trapiedig yr Awduron Ifanc. Cawsant dros 16,000 o gynigion ac rydym mor falch bod ysgrifen greadigol rhai o’n darpar awduron wedi cael ei chydnabod. Mae pob un wedi derbyn tystysgrif a nod tudalen. Bydd eu gwaith yn ymddangos gobeithio yn ‘Trapped – Tales of Imagination’. Da iawn i’r holl awduron ifanc sy’n cymryd rhan.


11 pupils from year 7 have had their work selected for publication as part of the Young Writers’ SOS Sagas: Trapped competition. They received over 16,000 entries and we are so proud that some of our aspiring writers have had their creative writing recognised. They have each received a certificate and bookmark. Their work will hopefully feature in ‘Trapped – Tales of Imagination’. Very well done to all the young writers involved.