Ymddiheuriadau, bydd y bysiau 5 munud yn hwyr oherwydd bod arholiad wedi rhedeg drosodd.

Apologies for the delay but the buses will be 5 mins late because an exam ran over.