O ddydd Llun 5ed Medi ymlaen, bydd disgyblion Cyfnod Sylfaen hyd at ddisgyblion Blwyddyn 7 yn dilyn cwricwlwm newydd. Ynghlwm wrth gynllun y cwricwlwm ar gyfer y flwyddyn newydd, gwelwch yn dda.

As from Monday 5th September, Foundation Phase pupils up to Year 7 pupils will be following a new curriculum. Please find attached an outline of the curriculum design for the new year.