Mae Catrin Bufton sydd yn ddisgybl ym mlwyddyn 12 wedi cael llwyddiant yn ei harholiad canu clasurol Gradd 8 gyda rhagoriaeth.
Yn ystod y cyfnod clo cafodd glyweliad a sicrhau mynediad i ysgol Iau enwog y Royal Northern College of Music.

Mae Gloria yn falch iawn o’i disgybl.


Catrin Bufton who is in year 12 has just gained a distinction in Grade 8 classical singing.
During lockdown Catrin also auditioned for and gained entry to the prestigious Junior school at the Royal Northern College of Music.

Gloria is very proud of her pupil.

CBufton