CYFNOD CYNRADD – PRIMARY PHASE

Neges gan y Cyngor Ysgol

Ar ddydd Gwener, 3ydd o Chwefror mae’r cyfnod cynradd yn dathlu ‘Diwrnod Rhif NSPCC’. I godi arian, hoffem i’r disgyblion gwisgo top/ siwmper sy’n cynnwys rhifau (gweler enghreifftiau isod). Disgwylir i ddisgyblion gwisgo trowsus/ sgert ysgol ac esgidiau fel ag arfer. Bydd cystadleuaeth rhwng y dosbarthiadau. Y dosbarth sydd a’r sgor fwyaf fydd yn ennill. Gallwch fod yn greadigol efo’ch top gan greu un, neu addurno efo bathodynau penblwydd neu unrhyw fathodyn efo rhif. OND os ydych yn creu crys – dim rhif unigol sydd yn uwch na 100, oni bai mae dyddiad sydd arno (e.e. 2022).

POB LWC!!!

Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o’ch dewis fesul plentyn


Message from School Council

On Friday 3rd February the Primary Phase will be celebrating NSPCC number day. To raise money, we would like pupils to wear a top/ jumper that includes numbers (see examples below). Pupils are expected to wear school trousers/ skirt and shoes as usual.  There will be a competition between classes. The class with the highest total will win. You can be creative and create your own top or decorate with birthday badges or any badges with numbers. HOWEVER, if you make your top – individual numbers can’t go over 100, unless it is a date (e.g. 2022).

GOOD LUCK!!!

We kindly ask for a donation of your choice for each child.