Mae gan Mrs Sharon Robinson lle ar gyfer gwersi piano i ddisgyblion y cyfnod cynradd. Os oes gan eich plentyn diddordeb, cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda. Mae gwersi yn £9 am 20 munud (1 wers yr wythnos).

Mrs Sharon Robinson has space for piano lessons for the primary phase pupils. If your child is interested, please contact the school. Lessons are £9 for 20 minutes (1 lesson a week).