Gweler y fideo amgaeedig i gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno’r Cwricwlwm Newydd ym mis Medi 2022. Bydd hyn ar waith ar gyfer ein dysgwyr cyfnod sylfaen hyd at ein dysgwyr Blwyddyn 7.


Please see the attached video for further information about the introduction of the New Curriculum in September 2022. This will be in place for our foundation phase learners up to our Year 7 learners.