Lansiwyd ein Academi Adeiladu a noddir gan SWG yn gynharach yr wythnos hon. Dyma ein grŵp cyntaf o fyfyrwyr adeiladu Lefel 2 gyda’u hathrawon a’u noddwr, Jackie Gough o SWG Construction.

Our SWG sponsored Construction Academy was launched earlier this week. Here is our first group of Level 2 construction students with their teachers and sponsor, Jackie Gough from SWG Construction.