Canllawiau: Plant a phobl ifanc 18 oed ac iau sydd â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19

https://www.llyw.cymru/canllawiau-i-bobl-sydd-symptomau-haint-anadlol-gan-gynnwys-covid-19?_ga=2.66375662.116082838.1673184475-324916736.1673184475&_gl=1j9ya5d_gaMzI0OTE2NzM2LjE2NzMxODQ0NzU._ga_L1471V4N02*MTY3MzE4NDQ3NS4xLjEuMTY3MzE4NDUyMy4wLjAuMA..#section-86590


Guidance: Children and young people aged 18 and under who have symptoms of a respiratory infection, including COVID-19

https://www.gov.wales/guidance-people-symptoms-respiratory-infection-including-covid-19#section-86590