Braf iawn oedd cael gwylio a dilyn hynt Eisteddfod Powys yn rhithiol dros y penwythnos, a gweld llwyddiannau lu disgyblion yr ysgol ar draws yr ystod gallu. Mae gennym ddisgyblion talentog iawn yma. Gwelwyd disgyblion cynradd yn cipio’r holl wobrau ar y gystadleuaeth gemwaith o ddeunyddiau naturiol ac yn yr un modd rhai o ddisgyblion bl.10-13 yn cipio gwobrau’r gystadleuaeth ryddiaith yn mynegi barn ar unrhyw bwnc – tipyn o gamp iddyn nhw yng nghanol prysurdeb gwaith ysgol. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw’i gyd a da iawn i’r holl ddisgyblion a gystadlodd. Gweler y canlyniadau’n llawn isod.

It was lovely to watch and follow the virtual Eisteddfod Powys over the weekend and see the various successes of our pupils here in school from the primary to the secondary phase. We have very talented pupils here. The primary phase pupils swept the board in the creating jewellery out of natural materials competition, and our year 10-13 pupils in the prose competition – quite an achievement whilst also completing schoolwork. A huge congratulations to all of them and well done to all the pupils who competed. The full results are below.


Cynradd / Primary

Gemwaith o ddeunyddiau naturiol / Jewellery out of natural materials 

1af – Iestyn Gittins 

2il – Macsen Francis 

3ydd – Martha Magor 

Uwchradd / Secondary

Harddu’r Ardd / Beautifying the Garden 

1af – Cadi Glwys

Celf Micro / Micro Art 

1af – Lisa Page 

Cyfansoddi a Pherfformio Cân Wreiddiol / Compose and Perform an Original Song

1af – Cadi Glwys

Dweud Jôc / Tell a Joke 

2il – Dewi Griffiths 

Dylunio Slogan Cymraeg ar gyfer crys-t / Create a Welsh slogan t-shirt 

1af – Cadi Glwys

Unawd Offerynnol / Solo Instrumental Bl 7-13 

2il – Cadi Glwys  

Rhyddiaith / Prose Bl 10-13

1af – Cadi Glwys

2il – Lowri Griffiths – 2il – £15 

3ydd – Lisa Page

Parti Dawns Agored / Open Dance Group 

1af – Cadi Glwys (a Meinir)  

Llefaru / Recitation Bl 10-13 

1af – Lowri Griffiths

Unawd offerynnol agored / Open Instrumental Solo

2il – Cadi Glwys 

Ffotograffiaeth – Ail-greu llun gan artist o Gymru / Photography – Recreate a picture from a Welsh artist 

3ydd – William a Jac Klages